Aikido Dojo Tadashi
Vráble

Patrí medzi jeden z najstarších klubov na Slovensku, ktoré sa venujú tomuto japonskému druhu bojového umenia. Klub vznikol v roku 1993, jeho zakladateľom bol Milan Jamrich.

Klub je zároveň spoluzakladateľom Slovenskej Aikido Asociácie SAA, ktorá je členom International Aikido Federation IAF a je zaregistrovaná v Hombu Dojo Tokyo.

SAA
Slovenská Aikido Asociácia

AIKIKAI
Aikido Hombu Dojo Tokyo

IAF
International Aikido Federation

GAISF
Global Association of International Sports Federations

Učitelia:

Milan Jamrich 2. Dan Aikikai

Jakub Dobšinský 3. Dan Aikikai, Fukushidoin

Pavol Žibritovský 1. Dan Aikikai

 

Tréningy

Pondelok a Streda 18:00 – 20:00 hod

Zápis nových členov: Počas celého roka.

Školné a členské poplatky.

Školné je hradené formou klubového členského príspevku. Klubový členský príspevok treba zaplatiť najnesôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca. Klubový členský príspevok je možné uhradiť mesačne, kvartálne, alebo ročne (10 mesiacov) priamo v telocvični pred tréningom.

Prvé dva tréningy sú bezplatné (na vyskúšanie a rozhodnutie sa), pokiaľ sa rozhodnete stať sa členom klubu, treba mať do nasledovného tréningu uhradený klubový členský príspevok.

Klbový členský príspevok treba uhradiť aj v prípade neabsolvovania všetkých tréningov v plnej dĺžke mesačného cvičenia.

Dlhodobejšiu absenciu treba nahlásiť a pokiaľ sa jedná o celý neodcvičený mesiac, presúva sa platba na mesiac nasledovný, prípadne sa tento mesiac hradiť nemusí.

Za tréningy ktoré nebudú odcvičené z dôvodu štátnych či cirkevných sviatkov, prípadne školských prázdnin, alebo iných objektívnych príčin nebude poskytovaná náhrada.

Členstvo V SAA je podmienkou trénovania v klube. Každý člen je povinný členský poplatok do SAA uhradiť najneskôr do troch mesiacov odkedy sa stal členom klubu. Tento členský poplatok oprávňuje člena klubu zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN, ktoré sú medzinárodne uznávané a tiež využívať benefity členstva v SAA akými sú napríklad bezplatne sa zúčastňovať na vybraných národných a medzinárodných seminároch organizovaných SAA, ktoré vedú vysoko kvalifikovaní a medzinárodne uznávaní učitelia.

Všetky Vaše prípadné otázky nám napíšte do mailu info@aikidovrable.sk, alebo nás prídite navštíviť počas tréningu kde Vám ich veľmi radi zodpovieme.